WieA�ci z frontu europejskiego.

dra

Organizatorzy EUROQ2L obwieA�cili A�wiatu nowe informacje. Po raz pierwszy w historii tego turnieju przewidziane sA� nagrody pieniA�A?ne dla wygranych i to w kaA?dej dywizji. Innymi sA�owy, to nie waA?ne czy jesteA�cie klanem 2go czy 3cio ligowym, macie szansA� na dodatkowe euro w tym sezonie.

Po drugie, zmienia siA� mappool EURO. Jak pisaA�em wczeA�niej sytuacja na froncie europejskim jest duA?o gorsza niA? nad WisA�A� i admini zostali zmuszeni do podjA�cia odA�wieA?ajA�cych zmian. Nie martwcie siA� o dm1, dm2 czy dm3 – one sA� bezpieczne. Z pozostaA�ych piA�ciu obowiA�zujA�cych do tej pory map gracze wybiorA� cztery. Tak. Jest moA?liwoA�A� odrzucenia Waszego znienawidzonego q2next1. Co wiA�cej, rA?wnoczeA�nie gA�osujemy nad customami. Z grupy map: q2dm4, q2rdm11, q2next2, q2ht, colour, unrdm1, sith_dm2, grom_dm3 wybraA� musimy dwie. Innymi sA�owy mapa Shao/Izy ma szansA� staA� siA� obowiA�zujA�cym standardem europejskim. Ha. To dopiero bA�yskawiczna kariera.

Aby zagA�osowaA� trzeba byA� zarejestrowanym na forum: http://q2scene.net/forum i napisaA� posta w tym temacie. GA�osowaA� moA?e kaA?dy, kto kiedykolwiek braA� udziaA� w ligach organizowanych przez serwisy planetquake, q2scene czy quake2.com.ru. Innymi sA�owy panowie – pokaA?my jak jest nas wielu i zrA?bmy euro na miarA� naszego wkA�adu w tA� ligA�.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.