Wieczorne podrygi zdychającej ostrygi #2

newash

Kim jest srogi fej, czy to David, nope na haxie, Purri prosto z nieba?

Nic podobnego.. To ex! aka eXtreMe na sensitivity 0.5
Wejdź na serwery otrzymać srogi wp…dol.


2 Responses to “Wieczorne podrygi zdychającej ostrygi #2”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.