paź 13 2010

Webchat na sq2

newash

Witam serdecznie po przerwie.
Na scenaq2.pl od prawie zawsze dostA�pne jest z gA?rnego menu okno Webchata, czyli webowej aplikacji ircowej. ChciaA�em wzmocniA� tA� aplikacjA� na potrzeby naszej Sceny i powiadomiA� Was o szczegA?A�ach owych wzmocnieA�.

Po pierwsze od pewnego czasu webchat umoA?liwia funkcjA� logowania do Q przed connectowaniem. ZostaA� dodany guzik „Login to Q” co usuwa problem rA�cznej autoryzacji (co byA�o bolA�czkA� webchata). Nick i pass sA� zapamiA�tywane przez przeglA�darkA�.

Strona z webchatem zawiera teraz (prawie;)wszystko do obsA�ugi irca z poziomu www i sprawnego poruszania sie po kanaA�ach scenowych.

Pod oknem webchata umieA�ciA�em listA� wszystkich kanaA�A?w klanA?w biorA�cych udziaA� w bieA?A�cej edycji plq2, kilka kanaA�A?w europejskich i kanaA�y rosyjskie.

DodaA�em podrA�czny help do obsA�ugi bota Q jak: autoryzacja nicka, zmienianie poziomA?w uA?ytkownikA?w(+ao, +m, itp).

Ale najwaA?niejszym jest moje odkrycie autojoina na kanaA�y zdefiniowane przez Ciebie samego. Na czym toto polega.. Po pierwsze skutkuje tym, A?e connectujA�c siA� do irca automatycznie wchodzisz na wszystkie kanaA�y na ktA?re chcesz.

Zasada dziaA�ania:
Po wejA�A�iu na irca z autoryzacjA�, Q automatycznie zaprasza CiA� kanaA�y ktA?re wczeA�niej sobie wybraA�eA�. Zaznaczenie opcji autojoin when invited by Q w opcjach webchata sprawia, A?e wchodzisz na te kanaA�y. Q zaprasza CiA� na kanaA�, gdy masz na kanale flagA� +ao, wiA�c na Twoje kanaA�y „rodzime”, A?e tak powiem, oraz na te na ktA?rych jesteA� mile widzianym goA�ciem;) JednakA?e +ao nie jest konieczne, abyA� byA� zapraszany na dany kanaA� przez Q. MinimalnA� flagA� jest +k (known) czyli to, A?e jesteA� na kanale „znany”. FlagA� +k przydziela Ci master kanaA�u. Nie daje Ci ona A?adnych uprawnieA�. Jedyne do czego masz wtedy prawo to informacja o flagach na tym kanale innych uA?ytkownikA?w.
Szybka komenda do przydzielania flagi userowi:
/msg Q CHANLEV #channel nick +k

CaA�kiem proste i jakA?e uA�atwia A?ycie.

Warunek cookies:
Opcja autojoin when invited jest zapamiA�tywana w cookisach i nie jest opcjA� domyA�lnA�. Gdy czyA�cisz cookisy czy to automatycznie, czy to rA�cznie gdy zamykasz przeglA�darkA�, pamiA�taj, aby przed logowaniem zaznaczyA� tA� opcjA�.

Dlaczego wolA� webchata?
Bo jest niestacjonarny. MogA� z niego korzystaA� z kaA?dego komputera.
Jest funkcjonalny.
Jest kompletny.
Jest estetyczny.
Jest prosty w obsA�udze.
Jest ready-to-go.

Kto korzysta z webchata?
:) MoA?e siA� zdziwicie ale sA� to na przykA�ad venon, doddy, nope, lukalazi, klan fly^ i David from school.

Nie namawiam do przesiadki z mirca, czy innych klientA?w. Polecam helpa gdy szybko potrzeba coA� zaA�atwiA�, gdy trzeba znaleA?A� drogA� go FAQ na Quakenet.org. I samego webchata polecam przy chA�ci wpadniA�cia na irc z innego komputera. Pozdro!

- wszystkie uwagi mile widziane -

Ps: Gdy ograne trochA� htmla to zrobiA� 3-4 kolumny kanaA�A?w, a nie jednA� dA�ugA� listA�.