Slav BestOf

newash

Slav BestOf to starcie pomiAi??dzy polskAi?? i rosyjskAi?? ligAi?? duelowAi??. Dwa teamy zAi??oA?one z siedmiu czoAi??owych duelowcA?w stanie na przeciw siebie w bratobA?jczym sAi??owiaAi??skim pojedynku w ktA?rym dowodziAi?? bAi??dAi?? supremacji swojej sceny. StawkAi?? jest tytuAi?? Slav BestOf, ktA?ry przez caAi??y nastAi??pny sezon bAi??dzie A?rA?dAi??em dumy i splendoru lub gorzkich wspomnieAi?? i palAi??cej A?Ai??dzy rewanA?u.

Ten historyczny pojedynek bAi??A�fake online ukA�dzie jednodniowym wydarzeniem z odpowiednia oprawAi?? (tastycast, radio, www). MoA?liwa jest runda rewanA?owa po tygodniowej przerwie.

Zostanie rozegranych 7 meczy systemem bo5. KaA?dy z graczy rozegra jeden mecz, gromadzAi??c punkty dla swojego Teamu. BAi??dzie tylko jeden zwyciAi??zca tego pojedynku – RDL lub PLD. SzczegA?Ai??owy regulamin bAi??dzie opracowany z graczami PLD i RDL. Oficjalnym kanaAi??em ircowym jest #slav.bestof

ReguAi??a kojarzenia graczy.

Na przemian przed kaA?dym meczem jeden gracz z jednego Team’u wybiera sobie przeciwnika z drugiego Team’u (pick) i rozgrywa z nim mecz. W nastAi??pnej rundzie prawo do pickania przechodzi na drugAi?? druA?ynAi??. KaA?dy z graczy rozgrywa tylko jeden mecz. Gramy na serwerach o rA?wnym pingu. Gracz pikniAi??ty wybiera trzy z piAi??ciu map. Ostatni mecz bAi??dzie rozegrany pomiAi??dzy championami RDL i PLD. BAi??dzie on rozegrany niezaleA?nie od bieA?Ai??cego wyniku meczu i bAi??dzie rzAi??dziAi?? siAi?? osobnymi reguAi??ami.

Organizacja.

WspA?Ai??organizatorami sAi?? Biah – sAi??dzia i admin eq2l, dra oraz newash. JesteAi??my otwarci – doAi??Ai??cz, jeAi??li chciaAi??byAi?? przeksztaAi??ciAi?? ten mecz w widowisko na miarAi?? Invitational EDL, jeAi??li nie lepsze. SzczegA?lnie liczymy na osoby nie adminujAi??ce jeszcze ligi(!). Termin – za jakies 3 tygodnie, ale nie wczeAi??niej, jak wszystko zostanie dopiAi??te na ostatni guzik.

PomysAi?? pierwotny – newash, nowa formuAi??a – Biah.

Dyskusja:

Kojarzenie par:

Goat optuje za kojarzeniem losowym po czAi??Ai??ci losowym, a po czAi??Ai??ci pickaniem – obawa Goata jest taka, A?e moA?e dojAi??Ai?? do sytuacji, w ktA?rej ostatni bAi??dAi?? mieli najgorszych przeciwnikA?w. UwaA?am, A?e tak raczej by nie byAi??o, co staraAi??em siAi?? udowadniaAi?? na ircu. WprowadziAi??em jeden ustalony mecz – pomiAi??dzy champami – bAi??dzie to ominiAi??cie sytuacji w ktA?rej podrzuca siAi?? najlepszemu graczowi gracza najsAi??abszego niejako na poA?arcie. Jest teA? moA?liwoAi??Ai?? kojarzenia wedAi??ug lineup’A?w. Czyli Teamy ustalajAi?? kolejnoAi??Ai?? swoich graczy (lineup) w kolejnoAi??ci domyAi??lnie od najlepszego (ale dozwolone przesuniAi??cia taktyczne) i kojarzenie nastAi??puje pomiedzy graczami o tych samych pozycjach.

Zapraszam do komentowania i ustalania najlepszych rozwiAi??zaAi??.

 

Slav BestOf

is a clash between polish and russian duel leagues. Two Teams combined with seven top duelers from each league will skirmish in bloody brother-slovian fight which will be a source of proud and glory or bitter tears and burning desire of revenge.

This ancient fight will be a one day event with a proper setting like a TastyCast, Radio, www. It is a possibility of a revenge round after a week of break.

vs
Seven matches will be played in bo5 system. Each and every player will play one match gathering points for his team. There is only one winner – PLD League or RDL League. Extensive rules will be set with RDL and PLD players. Official irc channel is #slav.bestof.

Pairs association rule.

Before each game one player from team one picks a player from team two and the match is set by that. In next round the right of pick belongs to second team and changes like this continues to the end of a whole SBO match. The game will take place on server with equal ping. Picked player chooses 3 from 5 maps. Last match will be played between RDL and PLD champions, and rules for that match will be specified separetly and this match will take place despite of curent score of SBO.

Organizators.

Co-organisers are biah, dra (dragunov) and newash. The crew is open – if You like to contribute – join us to improve this event so it can achieve a range of EDL Invitational or even better.


2 Responses to “Slav BestOf”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.