Nowy sezon EuroQ2L

dra

ZgoA�a nieoczekiwanie, z zaskoczenia zapisy otworzyA�a strona jedynej ogA?lnoeuropejskiej ligi Quake2. WA�rA?d kontynentalnej czA�A�ci sceny krA�A?y uczucie beznadziejnoA�ci i defetyzmu. MaA�o kto wierzy, A?e spoA�ecznoA�A� naszej kochanej gry ma jeszcze jakieA� szanse przeA?ycia. Podejmowane sA� pewne kroki aby jA� nieco oA?ywiA�. Gravgon, gA�A?wny admin wprowadziA� juA? zasadA� maxplayers 7 w klanach. W miarA� jak poznamy wiekszA� iloA�A� uczestnikA?w, dowiadywaA� siA� bA�dziemy wiA�cej nt. ukA�adu ligi czy podziaA�u na dywizje. DoA�A� powiedzieA�, A?e jest to sezon przeA�omowy.

Zwyczajowo to wA�aA�nie jesienna liga miaA�a wiA�kszA� popularnoA�A� niA? wiosenna, gdy wszyscy byli juA? zmA�czeni dA�ugim sezonem i podnieceni zbliA?ajA�cym siA� latem. JeA�li teraz nie zapisze siA� duA?a iloA�A� ekip i nie bA�dzie to A�wietny turniej, moA?e juA? nie byA� nastA�pnego. NiektA?rzy bywalcy polskich serwerA?w stwierdzA� zapewne, A?e ich to nie obchodzi. I tu leA?y wasz bA�A�d. Bo nawet utrzymujA�c wieczne deklaracje „4fun” gracie aby stawaA� siA� coraz lepszymi a nawet bA�dA�c najlepszymi w przestrzeni internetowej znad WisA�y nie bA�dziecie mogli porA?wnaA� siA� z ostatnimi aktywnymi legendami tej gry jak Purri ,Pogo czy Gerdt na rA?wnych warunkach. Innymi sA�owy, polska scena potrzebuje sceny europejskiej bo bez niej staje siA� bytem sztucznym, istniejA�cym w prA?A?ni dla samego siebie. SztukA� dla sztuki. Jak moA?na zaradziA� takiemu stanowi rzeczy? ZapisywaA� siA� do Euro. JesteA� goA�ciem zbanowanym za gA�upoty na polskiej scenie? Euro to Twoja szansa na odkupienie win. TwA?j klan nie ma ludzi na tak czA�ste granie? Zbierzcie dwa klany w kupA� i poA�A�czcie chA�tnych. Nie ma takiej opcji? Szukaj innych i twA?rzcie tymczasowy team. Kto wie, moA?e okaA?e siA�, A?e bA�dzie siA� Wam graA�o znakomicie.A przy okazji moA?emy sprawiA�, A?e w przyszA�ym roku o tej samej porze bA�dzie jeszcze jakikolwiek sens dalszego klikania po serwerach. Na co jeszcze czekacie? ZapisywaA� siA�.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.