MaA�a rewolucja na scenaq2.pl

newash

Witam. Na scenaq2.pl maA�a rewolucja. Wielu osobom zmieniA�em status z Author na Editor. Zmiana ta umoA?liwia osobom z tym poziomem tworzenie wA�asnych podstron (takich jak irc, serwery, wtf?, ..itd), edytowanie innych stron, postA?w, tagA?w ale teA? korzystanie ze skrypta ligowego, itd. SzczegA?A�owe informacje tutaj, lub po rozwiniA�ciu posta. SA�uA?A� pomocA� przy rozwiA�zywaniu problemA?w i tworzeniu nowej treA�ci. Jak i przy zmianie innych elementA?w, ktA?re wymagaA�yby wg was poprawie, a do ktA?rych dostA�p mam tylko ja – jak np: pluginy. JeA�li ktoA� ma ochotA� zorganizowaA� ligA� (tak jak np TLTF) moA?e to A�miaA�o robiA� bez A?adnego pytania. KaA?dorazowa akcja – czy to edycja czyjegoA� postu, strony, komentarza – jest rejestrowana, wiA�c myA�lA�, A?e nie trzeba siA� obawiaA� akcji dywersyjnych.

SpoA�rA?d 88ciu uA?ytkownikA?w poziom Editor ma teraz 37miu. JeA�li ktoA� z pozostaA�ych osA?b rA?wnieA? chciaA�by wnieA�A� swA?j wkA�ad w scenaq2.pl proszA� o zostawienie tej informacji w komentarzu lub na czacie wewnA�trznym. ProszA� rA?wnieA? o dwa sA�owa uzasadnienia.

Wrzucam teA? takA� jakby ankietkA� na boczny panel z jednym tylko pytaniem. Nie wiem czym jest dla Was scenaq2.pl jakie wiA�zaliA�cie z niA� nadzieje, lecz siA� rozczarowaliA�cie, co Wam siA� podoba, w jakA� stronA� powinna siA� rozwijaA�, jaka treA�A� lub jakie funkcje sA� lepsze, a jakie gorsze. Jak powinna zmieniaA� siA� formuA�a scenaq2.pl by nie pozostawaA� serwisem pretensjonalnym, by wypeA�niaA� przestrzeA� quake2 w Polsce materiA� wysokiej jakoA�ci, wspierajA�cA� inicjatywy i co najwaA?niejsze: materiA� A?ywA�. Bardzo proszA� o wszelkie wskazA?wki i uwagi. Te najsubtelniejsze i te radykalne. Ankiety na scenaq2.pl sA� anonimowe. Nie mam moA?liwoA�ci sprawdzenia kto jest autorem komentarza, gdyA? jadA� na pakiecie free. MoA?na siA� wiA�c (ale nie trzeba) podpisaA�. Ankieta blokuje gA�osy z tego samego ip i przez cookie. Napiszcie szczerze, co jest nie tak, co jest ok. Wszystkie komentarze pozostawiam dla siebie i bA�dA� one podstawA� przyszA�ych zmian. (Piszcie w polu „Other:” – minimum dwie odpowiedzi „x” sA� wymagane przez skrypt, aby ankieta mogA�a powstaA�, – nie zaznaczajcie ich). Jest ograniczona liczba znakA?w – wiA�c jeA�li ktoA� byA�by na tyle uprzejmy by podzieliA� siA� ze mnA� swoim dA�uA?szym zdaniem – moA?na napisaA� na nsh.q2box | gmail.com lub najproA�ciej zagadnA�A� mnie na ircu.


Co moA?e Editor, a czego nie moA?e Author:

moderate_comments
manage_categories
manage_links
unfiltered_html
edit_published_posts
edit_others_posts
edit_pages
edit_others_pages
edit_published_pages
publish_pages
delete_pages
delete_others_pages
delete_published_pages
delete_others_posts
delete_private_posts
edit_private_posts
read_private_posts
delete_private_pages
edit_private_pages
read_private_pages

A�yczA� duA?o luzu i swobodnego podejA�cia do scenaq2.pl :)
newash


2 Responses to “MaA�a rewolucja na scenaq2.pl”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.