irc

PODRĘCZNY HELP:

Nordic Bots documentation
http://www.nordicbots.com/help?id=111&lang=en_US#quote

Autoryzacja nicka:
/msg Q@CServe.quakenet.org AUTH username password
np: /msg Q@CServe.quakenet.org AUTH newash jh8HYHg8OA3

Poziomy użytkowników (np autoop, master):
Podgląd wszystkich flag na kanale:
/msg Q CHANLEV #channel

Dodawanie flag:
/msg Q CHANLEV #channel nick +/-flags
np: /msg Q CHANLEV #o4f.q2 newash +ao

Flagi:
+ao autoop
+m master
+n owner
+b ban
+k known
+j autojoin

Ważne: Flaga +n może być dodana tylko komendą GIVEOWNER.

Automatyczne wejście na dany kanał przy autoryzacji (preform z poziomu Q):
Kliknij ikone w oknie webchata by zaznaczyć opcję:
Automatically join channels when invited by Q
/msg Q CHANLEV #channel nick +j
np: /msg Q CHANLEV #o4f.q2 newash +j

Ważne:
Działa tylko na kanałach na których masz flagi +ao lub conajmniej +k.
Flagę +k przydziela userowi master kanału.
Flagę +j ustawiasz sobie sam na tym kanale.

Welcome na kanale:
/msg Q WELCOME #channel message
np: //msg Q WELCOME #o4f.q2 Witamy na o4f.q2 o/

FAQ about the Q:
http://quakenet.org/faq/faq.php?c=1

Q-commands:
http://quakenet.org/faq/faq.php?c=52&PREV=1

Możesz również wybrać stronę samodzielną:
webchat.quakenet.org

Scorebot | Download + tutorial