A�wierA�finaA�y 1 ligi Euroq2l

goat

Co tam, panie, w eurolidze?
Kilka dni temu zakoA�czyA�a siA� pierwsza faza playoff ligi Euroq2l, w ktA?rej uczestniczA� najlepsze klany europejskiej sceny Quake 2. Jak juA? pewnie wszyscy zainteresowani wiedzA� – do fazy playoff przeszA�o 8 zespoA�A?w, ktA?re kojarzone ze sobA� byA�y zgodnie z nowymi zasadami ligi europejskiej: miejsce 1 z fazy grupowej vs miejsce 8, 2 vs 7, 3 vs 6 i 4 vs 5.
WydawaA� by siA� mogA�o, A?e przy takim kojarzeniu par nie bA�dzie A?adnych niespodzianek (w koA�cu faza grupowa byA�a rozgrywana systemem kaA?dy z kaA?dym) i wszystkie zakoA�czA� siA� jednostronnym widowiskiem – moA?e oprA?cz 4 vs 5 – nic bardziej mylnego! KaA?dy z tych 4 meczA?w zawiera w sobie wiA�kszA�, mniejszA� lub nawet caA�y zestaw niespodzianek!
Przedtem przypomnijmy sobie jeszcze, jak wyglA�da tabela rozgrywek grupowych:

ad. do tabeli: RAGE zajA�A�o 6 miejsce w grupie bowiem przegraA�o bezpoA�redni mecz z v3!
Mecze wg. kolejnoA�ci, w jakiej zostaA�y rozegrane:

> vs BoD 3:0

No wA�aA�nie. Jaka tu siedzi niespodzianka? PrzecieA? play to niesamowicie utytuA�owany klan i w koA�cu nie bez powodu zajA�A� pierwsze miejsce w tabeli grupowej nie przegrywajA�c A?adnego meczu (sic!). BoD zajA�A�o ostatnie promowane awansem miejsce zdobywajA�c 4 punkty i wygrywajA�c zaledwie 2 mecze. Gdzie ta niespodzianka?
OtA?A? chodzi o styl, w jakim odbyA� siA� ten mecz. ZespA?A� z Grajewa niestety zmuszony byA� oddaA� w/o na korzyA�A� przeciwnika, na co osoby zainteresowane rozgrywkami zarA?wno polskiej jak i europejskiej sceny powinny zareagowaA� minA� :O. W koA�cu to wA�aA�nie Bractwo A�mierci jest przez wiA�kszoA�A� klanA?w odbierane jako wzA?r organizacji. Nie jest bowiem A�atwo ugraA� caA�y sezon majA�c zaledwie 4 (5?) graczy. Miejmy nadziejA�, A?e wzmocnienia, jakie szykuje Executor uchowajA� klan przed podobnymi wpadkami.
SzczegA?A�y tutaj: http://q2scene.net/euroq2l/index.php?op=descr&id=66414

tOk vs rage 3:0

„Wojna polsko-ruska”. Jeden z dwA?ch meczy rozegranych w nudny niedzielny wieczA?r. Klan tOk stawiany byA� tutaj w roli zdecydowanych faworytA?w do zwyciA�stwa nawet pomimo przegranej 2:1 w fazie grupowej. W takim razie ponownie nasuwa siA� pytanie: Gdzie jest schowana ta ciekawostka, w koA�cu miejsce 3 vs 6 nie moA?e ukryA� niczego ciekawego. A jednak!
MoA?e nie jest to tak szokujA�ca niespodzianka jak w przypadku meczu poprzedniego, jednak napawa optymizmem przed kolejnymi spotkaniami polskiego klanu. Rage mimo, A?e przez wielu jak nie wszystkich ekspertA?w (!) stawiane byA�o na pozycji przegranej, to jednak nikt (!) nie wierzyA�, A?e spotkanie zakoA�czy siA� wynikiem 3:0. Nie od dziA� wiadomo, A?e mapa q2next1 jest ulubionA� mapA� rosyjskiego klanu i zarazem najgorzej granA� przez wszystkie klany polskiej sceny q2. Brak treningA?w na tej mapie oraz pominiA�cie jej w priorytetowej lidze PLQ2 powoduje sromotne klA�ski polskich zespoA�A?w w starciach z europejskimi (czA�sto o mniejszych umiejA�tnoA�ciach i sA�abszym tp) klanami, dla ktA?rych mapa ta jest chlebem powszednim.
Jednak klan rodem spod pantofla (managerka trzyma za pyski :D ) dowiA?dA� tego, A?e wystarczy odpowiednia motywacja i przygotowanie taktyczne, A?eby wygrywaA� nawet na tak nielubianej mapie, jakA� jest bez wA�tpienia q2next1.
SzczegA?A�y tutaj: http://q2scene.net/euroq2l/index.php?op=descr&id=66417

[HBQ] vs v3 3:2

Kolejny z meczy rozegranych w niedzielnych ciemnoA�ciach. JuA? z samej teorii moA?na byA�o wywnioskowaA�, A?e pojedynek miejsca 4 i 5 w grupie bA�dzie najciekawsze ze wszystkich A�wierA�finaA�owych spotkaA�. Samo spojrzenie na tA� parA� klanA?w majA�cych stoczyA� ze sobA� walkA� o pA?A�finaA� tworzyA�o podA�wiadomie w mA?zgu jeden wielki znak zapytania. Runda grupowa zostaA�a wygrana przez nasz rodzimy klan stosunkiem 2:1. Co mogA�o dodawaA� smaczku – HBQ TEA� nie lubi mapy q2next1. Czego chcieA� wiA�cej?
OK, ale teraz powrA?t do gA�A?wnego wA�tku, czyli co w tym meczu byA�o tak zadziwiajA�cego, szokujA�cego i powodujA�cego natychmiastowe siwienie i moczenie siA� w nocy? OdpowiedA? jest prosta: NIC. Nie mogA�em jednak pozwoliA� sobie na pominiA�cie tak zaciA�tego i przyjemnego dla oka meczu. W koA�cu mecz ten, trwajA�cy aA? 5 map, w koA�cowym rozrachunku fragowym zakoA�czyA� siA� rA?A?nicA� 1 (sA�ownie: jednego) fraga (630:629!) dla szwedzkiego HBQ. Wszystkie mapy byA�y niesamowicie zaciA�te, Przewaga na A?adnej z nich nie byA�a zbyt widoczna, a mapa rozstrzygajA�ca zakoA�czyA�a siA� zwyciA�stwem 8 fragami! Demka mvd2 dostA�pne na demo squadzie sA� pozycjA� obowiA�zkowA� dla koneserA?w i ludzi na kacu.
No cA?A?… Przybyli, zobaczyli i… przegrali. Szkoda, A?e kolejny polski klan odpadA� z rozgrywek, bowiem przy odrobinie (moA?e trochA� wiA�cej) motywacji i treningA?w byA�aby szansa na polski finaA� europejskiej ligi! Klany v3 i tOk nie miaA�yby moA?liwoA�ci spotkania siA� wczeA�niej niA? w finale.
SzczegA?A�y tutaj: http://q2scene.net/euroq2l/index.php?op=descr&id=66415

[BAM] vs m. 0:3

W koA�cu przechodzimy do najwiA�kszej niespodzianki, czyli pojedynek klanu szwedzkiego BAM z estoA�sko-litewskim m. Klan m zajA�A� w rozgrywkach grupowych 7 miejsce przywA�aszczajA�c sobie zaledwie 6 punktA?w, co plasowaA�o ich daleeko daleko za poprzedzajA�cym ich rage (rA?A?nica aA? 10 pkt). Nikt nie A�miaA� twierdziA�, A?e wynik moA?e zakoA�czyA� siA� innym wynikiem niA? gA�adkie 3:0 dla BAM. Tym bardziej, A?e m miaA�o doA�A� duA?y poA�lizg przy rozgrywaniu tego meczu i miaA� on juA? siA� skoA�czyA� w/o na korzyA�A� szwedA?w (juA? nawet pytali tOk, czy chcA� tego dnia graA� pA?A�finaA�!). UdaA�o siA� jednak rozegraA� ten mecz chociaA? nie wiadomo kiedy i nie wiadomo gdzie. MyA�lA�, A?e nie trzeba odpowiadaA� na pytanie dotyczA�ce znajdowania czegoA� niecodziennego w wyniku tego meczu – wicemistrz grupowy BAM zostaA� pokonany (choA� nie bez walki) wynikiem 3:0 przez klan, ktA?ry miaA� byA� outsiderem caA�ej ligi!
Jak widaA�, szanowaA� naleA?y kaA?dego, nawet najmniej pozornego przeciwnika, o czym Szwedzi przekonali siA� budzA�c siA� z rA�kA� w peA�nym nocniku.
SzczegA?A�y tutaj: http://q2scene.net/euroq2l/index.php?op=descr&id=66416

ZapowiadajA� siA� naprawdA� emocjonujA�ce pA?A�finaA�y!
Mistrzowskie play zmierzy siA� z odmulajA�cym siA� powoli HBQ (bratobA?jczy pojedynek SzwedA?w). W drugim meczu nasz jedyny juA? reprezentant tOk bA�dzie walczyA� z niewA�tpliwie czarnym koniem rozgrywek klanem m.
Wszystko to rozstrzygnie siA� (miejmy nadziejA�) juA? w tym tygodniu so stay tuned!
Strona Euroq2 league:
http://q2scene.net/euroq2l/


4 Responses to “A�wierA�finaA�y 1 ligi Euroq2l”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.